Công nghệ PRP là cách gọi tắt của cụm từ tiếng Anh “ Platelet Rich Plasma ”, nghĩa là “ Huyết Tương Giàu Tiểu Cầu ”. Đây là cách thức lấy máu tự thân sau đó đem xử lý ly tâm để lấy ra lượng huyết tương giàu tiểu cầu và sử dụng huyết tương đó đưa ngược trở lại cơ thể, vào vùng cần được điều trị. Trong máu bình thường gồm có huyết tương (plasma) và các tế bào máu là hồng cầu, 93% bạch cầu, 1% tiểu cầu. Tiểu cầu chỉ chiếm 6% sau khi chiết xuất - chiếm tỷ lệ gấp 3 đến 7 lần số huyết tương bình thường có trong máu. Huyết tương này còn được gọi là “ Huyết tương giàu tiểu cầu – PRP”. PRP chỉ sử dụng tế bào của chính cơ thể để chiết tách, điều trị làm trẻ hóa da cũng như sửa chữa hư hại của da nên hoàn toàn không sử dụng bất cứ một chất bảo quản hay hoạt chất bên ngoài nào.

© 2019 by Her Spa.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon